ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2563 รอบพิเศษ และโครงการการแข่งขันประกวดร้องเพลงจีนออนไลน์ “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2563

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนในสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ baodaotaiguo@hanbanthai.org โดยกำหนดระยะเวลาการส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สามารถแกน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0001-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]