ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และนายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับนายชยพล ศรีประดิษฐ์ เนื่องในโอกาสที่มารายงานตัวและมารับตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 และได้เข้ากราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3