ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0003-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]