วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมบัติ สิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม