ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ทรงคุณค่า สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2563 โดยมีนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3