หลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลประการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ”

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/10/scan0002-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]