1แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 63

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/1แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน-1-ตุลาคม-63-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

1ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/1ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน-1-ตุลาคม-2563.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/กฎ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ-ปี2561.pdf” download=”all” viewer=”google”]

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/กฏ-ก.พ.-ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน-พ.ศ.2552.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การเลื่อน พนง.ราชการ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/การเลื่อน-พนง.ราชการ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ 2555

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ-2555.pdf” download=”all” viewer=”google”]

บัญชีค่าจ้างของลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/บัญชีค่าจ้างของลูกจ้าง-ตั้งแต่-1-ธ.ค.57.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

บัญชีเสนอผลการพิจารณา

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/บัญชีเสนอผลการพิจารณา.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

แบบประเมิน พนง.ราชการ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/แบบประเมิน-พนง.ราชการ.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”]

แบบประเมิน ฯ สายการสอน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/แบบประเมิน-ฯ-สายการสอน.pdf” download=”all” viewer=”google”]

แบบประเมิน ฯ สายผู้บริหาร

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/แบบประเมิน-ฯ-สายผู้บริหาร.pdf” download=”all” viewer=”google”]

แบบประเมินลูกจ้างประจำ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/แบบประเมินลูกจ้างประจำ.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ประกาศ เงินเดือน พนง.ราชการ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศ-เงินเดือน-พนง.ราชการ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ประกาศสพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศสพฐ.-เรื่อง-แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ร่างบันทึกข้อตกลง (สายงานการสอน)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ร่างบันทึกข้อตกลง-สายงานการสอน.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

ร่างบันทึกข้อตกลง (สายงานบริหารสถานศึกษา)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ร่างบันทึกข้อตกลง-สายงานบริหารสถานศึกษา.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

รายงานผลการปฏิบัติงานผอ.สถานศึกษา

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/รายงานผลการปฏิบัติงานผอ.สถานศึกษา.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

ว3 ปี 2556

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ว3-ปี-2556.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ว8 ปี พ.ศ.2558

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ว8-ปี-พ.ศ.2558.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ว1422 ลว28กพ62

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/ว1422-ลว28กพ62.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนัง กคศ.ว20 ลว 30 ต.ค.61

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/หนัง-กคศ.ว20-ลว-30-ต.ค.61.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ก.ค.ศ. ว 9 ปี2562

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/หนังสือ-ก.ค.ศ.-ว-9-ปี2562.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ก.ค.ศ.ว6 ปี62

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/หนังสือ-ก.ค.ศ.ว6-ปี62.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ก.ค.ศ.ว7 ปี2562

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/หนังสือ-ก.ค.ศ.ว7-ปี2562.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ กคศ.ว5.2562

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/หนังสือ-กคศ.ว5.2562.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ว20 ลว 30 ต.ค.61 เอกสารแนบที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/หนังสือ-ว20-ลว-30-ต.ค.61-เอกสารแนบที่-1-หลักเกณฑ์ฯ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ว20 ลว 30 ต.ค.61 เอกสารแนบที่ 2 แบบประเมินและคำชี้แจง

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/หนังสือ-ว20-ลว-30-ต.ค.61-เอกสารแนบที่-2-แบบประเมินและคำชี้แจง.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ สพฐ. เรื่องการลาและการมาทำงานสาย

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/หนังสือ-สพฐ.-เรื่องการลาและการมาทำงานสาย.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ สพฐ. ว627

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/หนังสือ-สพฐ.-ว627.pdf” download=”all” viewer=”google”]