ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

ด้วยเทศบาลนครลำปาง และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมมือดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ให้เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค ภาคเหนือ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่มีเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเป็นมาของเมืองลำปาง ผ่านนิทรรศการถาวร คน เมือง ลำปาง จำนวน 16 ห้องนิทรรศการ มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมการเรียนรู้และการจัดองค์ความรู้ที่หลากหลายที่ให้ทั้งข้อมูลความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยติดต่อสอบถามข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5420-9855 โทรสารหมายเลข 0-5420-9855 หรือมิวเซียมลำปางเว็ปเพจwww.museumthailand.com