ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาปง เขต 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/09/scan0001.pdf” download=”all” viewer=”google”]