เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่า เกียรติยศประจำปี พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี  พ.ศ.2563  เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติตน  จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยส่งประวัติและผลงานไปยังสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยของแก่น  ตู้  ปณ. 1  ปณ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40002  ภายในวันศุกร์ที่  28  สิงหาคม  2563  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายสงัด  ปัญญาพฤกษ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์  088-561-5670
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/08/scan0007.pdf” download=”all” viewer=”google”]