ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/08/scan0002-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]