แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำป

ด้วยได้รับแจ้งจาก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานฯ  ไปยังที่ทำการแห่งใหม่  ณ อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  บริเวณศาลากลาง (หลังเก่าด้านหลังสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง)  ถนนบุญวาทย์  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000