ประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ในหลักเกณฑ์และวิธีการทำผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มอบหมายให้นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาข้าราชการครูให้มีความรู้ในหลักเกณฑ์และวิธีการทำผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตาม ว 21 ) โดยมีนายวีรัตน์ สานุมิตร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3