ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซืัอครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/07/scan0003-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]