ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/08/scan0002-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]