ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อดูแล และช่วยเหลือให้การดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด และปลอดภัย ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาว และโรงเรียนบ้านสันมะเกลือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง