ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/07/scan0001.pdf” download=”all” viewer=”google”]