ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0001-6.pdf” download=”all” viewer=”google”]