ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0003-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]