เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์บุคคลที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2563  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น  ได้ที่  www.nualumni.nu.ac.th  (ส่งประวัติและผลงานทางออนไลน์เท่านั้น)  ภายในวันศุกร์ที่  12  มิถุนายน  2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0002-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]