ประชาสัมพันธ์ทุน
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

ประชาสัมพันธ์ทุน  Fulbright  Foreign  Language  Teaching  Assistant  Program  (FLTA)  ประจำปีการศึกษา  2564  โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมยื่นใบสมัครออนไลน์ตาม  http://www.fulbrightthai.org การรับสมัครจะสิ้นสุดภายในวันที่  15  มิถุนายน  2563  เวลา  12.00 น.
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0001-5.pdf” download=”all” viewer=”google”]