ประชาสัมพันธ์ทุน 
Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program  ประจำปี  2564

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0002.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.fulbrightthai.org