การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงาน สกสค.  จังหวัดลำปาง  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ  ได้ทางเว็บไซต์ลำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง  http://www.otep-lpg.go.th/

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0001-4.pdf” download=”all” viewer=”google”]