แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/แบบสำรวจความต้องการ-กล่องทีวีดิจิตอล-ระดั.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”]