เผยแพร่ผลงาน
นางวรี  สุขรักษา
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ.43 
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/04/เผยแพร่-ผลงานของ-นางวรี-สุขรักษา-4.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]