ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในประเทศ

จังหวัดลำปาง แจ้งเรื่องขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน  จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย  เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชนผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อติดต่อธุรกรรมต่างๆ  โดยยังมิได้ไปดำเนินการขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตรในห้วงเวลานี้  จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2563  สามารถดำเนินการและทำธุรกรรมกับหน่วยงานได้ตามปกติ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจาก chip  ของบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้การยืนยันตัวบุคคลได้ตามปกติ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเดินทางมาติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเทศบาลที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมกา  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0007.pdf” download=”all” viewer=”google”]