ประชาสัมพันธ์ช่างทางการติดต่องานประกันสังคม

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0004.pdf” download=”all” viewer=”google”]