ประกาศการเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่2)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0001-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]