ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยเปิดรับสมัครเข้าศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 และเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ซึ่งสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://rcim.rmutr.ac.th/ หรือ https://www.rcim.in.th/ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0002.pdf” download=”all” viewer=”google”]