โครงการค่ายอบรม “ครูสอนอ่านออกเขียนได้ทุ่งสักอาศรม รุ่น 1”

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/scan0001.pdf” download=”all” viewer=”google”]