หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2562

1.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2562 ข้าราชการบำนาญ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/1.หนังสือรับรองการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย-ปี-2562-บำ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

2.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 ลูกจ้างประจำ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/2.หนังสือรับรองการหักภาษี-ณ-ที่จ่าย-ประจำปี.pdf” download=”all” viewer=”google”]

3.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 ข้าราชการ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/3.หนังสือรับรองภาษีหัก-ณ-ที่จ่าย-ประจำปี-2562-ข.pdf” download=”all” viewer=”google”]