โรงเรียนบ้านป่าแขม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)