แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/1แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน-1-เมษายน-63-2.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/1ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน-1-เมษายน-2563-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/กฎ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ-ปี2561.pdf” download=”all” viewer=”google”]

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2552

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/กฏ-ก.พ.-ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน-พ.ศ.2552.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การเลื่อน พนง.ราชการ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/การเลื่อน-พนง.ราชการ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ2555

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ-2555.pdf” download=”all” viewer=”google”]

บัญชีค่าจ้างของลูกจ้าง ตั้งแต่ 1ธันวา57

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/บัญชีค่าจ้างของลูกจ้าง-ตั้งแต่-1-ธ.ค.57.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

บัญชีเสนอผลการพิจารณา

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/บัญชีเสนอผลการพิจารณา.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

แบบประเมิน พนง.ราชการ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/แบบประเมิน-พนง.ราชการ.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”]

แบบประเมินฯ สายการสอน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/แบบประเมิน-ฯ-สายการสอน.pdf” download=”all” viewer=”google”]

แบบประเมินฯ สายผู้บริหาร

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/แบบประเมิน-ฯ-สายผู้บริหาร.pdf” download=”all” viewer=”google”]

แบบประเมินลูกจ้างประจำ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/แบบประเมินลูกจ้างประจำ.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ประกาศ เงินเดือน พนง.ราชการ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ประกาศ-เงินเดือน-พนง.ราชการ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ประกาศ สพฐ.เรื่องแนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ประกาศสพฐ.-เรื่อง-แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ร่างบันทึกข้อตกลง(สายงานการสอน)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ร่างบันทึกข้อตกลง-สายงานการสอน.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

ร่างบันทึกข้อตกลง(สายงานบริหารสถานศึกษา)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ร่างบันทึกข้อตกลง-สายงานบริหารสถานศึกษา.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

รายงานผลการปฏิบัติงานผอ.สถานศึกษา

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/รายงานผลการปฏิบัติงานผอ.สถานศึกษา.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

ว3 ปี2556

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ว3-ปี-2556.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ว8 ปี2558

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ว8-ปี-พ.ศ.2558.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ว1422 ลว28กุมภาพันธ์62

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/ว1422-ลว28กพ62.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ก.ค.ศ. ว20 ลว30 ตุลาคม61

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/หนัง-กคศ.ว20-ลว-30-ต.ค.61.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ก.ค.ศ. ว9 2562

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/หนังสือ-ก.ค.ศ.-ว-9-ปี2562.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ก.ค.ศ. ว6 2562

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/หนังสือ-ก.ค.ศ.ว6-ปี62.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ก.ค.ศ. ว7 2562

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/หนังสือ-ก.ค.ศ.ว7-ปี2562.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ก.ค.ศ. ว5 2562

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/หนังสือ-กคศ.ว5.2562.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ว20 ลว30ต.ค.61เอกสารแนบที่1

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/หนังสือ-ว20-ลว-30-ต.ค.61-เอกสารแนบที่-1-หลักเกณฑ์ฯ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ ว20 ลว30ต.ค.61เอกสารแนบที่2

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/หนังสือ-ว20-ลว-30-ต.ค.61-เอกสารแนบที่-2-แบบประเมินและคำชี้แจง.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ สพฐ. เรื่องการลาและการมาทำงานสาย

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/หนังสือ-สพฐ.-เรื่องการลาและการมาทำงานสาย.pdf” download=”all” viewer=”google”]

หนังสือ สพฐ. ว627

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/หนังสือ-สพฐ.-ว627.pdf” download=”all” viewer=”google”]