รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นอาชีพ(ครูผู้ช่วย)2562

รายงานผลดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2562

รายผลดำเนินการงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์กคศประจำปีงบประมาณ2562

สรุปข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการยกย่องชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2562