ระบบจองห้องประชุม 

สพป.ลำปาง เขต 3

กรอกแบบฟอร์มจองห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 3

ปฏิทินจองห้องประชุม