ประชาสัมพันธ์เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3