ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Scroll to Top