ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (ใหม่)

Scroll to Top