ทีมผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ปงจันตา

ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

นายชนินทร์ บุญมี

รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

นายพิชัย สดเอี่ยม

รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ

รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี