กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุ่งผึ้ง

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030007
โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
ทุ่งผึ้งแจ้ห่ม
52030008
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ทุ่งผึ้งแจ้ห่ม
52030009
โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
ทุ่งผึ้งแจ้ห่ม
520300010
โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง
ทุ่งผึ้งแจ้ห่ม
520300011โรงเรียนบ้านช่อฟ้า
ทุ่งผึ้งแจ้ห่ม
520300012โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
ทุ่งผึ้งแจ้ห่ม