[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด!แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1
เข้าชม : [476]
24 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3
สอบถามเพิ่มเติม 054-271214 ต่อ 1400
เข้าชม : [660]
24 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ฉบับปรับปรุง
แบบฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ฉบับปรับปรุง
เข้าชม : [706]
21 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน!แจ้งโรงเรียนในสังกัดเสนอของบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษาปี 2557 (เพิ่มเติม)โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 25 มีนาคม 2557 ก่อนเวลา 15.00 น
สอบถามเพิ่มเติม 054-271214 ต่อ 1800
เข้าชม : [378]
19 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน..ขอให้โรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1-3) มารับแบบพิมพ์
ให้โรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1-3) รอบแรก (ยกเว้นที่สั่งซื้อในห้องประชุมเขต) มารับแบบพิมพ์ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 21 มี.ค. 57 เนื่องจากวันที่ 22-28 มี.ค. 57 กลุ่มส่งเสริมฯติดภาระกิจจัดค่าย S.A.T.C. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
เข้าชม : [283]
17 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3
ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เข้าชม : [946]
14 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด การมอบตัวเข้าเรียนต่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีฯ
ให้ ร.ร.บ้านเปียงใจ, ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา แจ้งนักเรียนเข้ามอบตัวที่ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ ในวันที่ 17 มี.ค. 57 หลักฐานดังนี้ 1)รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 โหล 2)สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดาหรือผู้ปกครอง 6 ชุด สอบถาม 054-217128,226823
เข้าชม : [266]
13 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดที่กรอกข้อมูลการรายงานการรับนักเรียนในเว็บไซต์ ไม่ต้องกรอกข้อมูลในแผนแยกประเภท ให้ดำเนินการเฉพาะข้อมูลการสมัครรายวันและข้อมูลการรับไว้ หากมีการเปลี่ยนรหัสผ่านของโรงเรียน กรุณาแจ้ง 054-271214 ต่อ 1300-1301
เข้าชม : [324]
11 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด การประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยระบบประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
ด้วย สพฐ. จะประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 มี.ค. 57 เวลา 08.30 เป็นต้นไป จึงแจ้งให้โรงเรียนที่สนใจชมการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตหรือชมย้อนหลังได้ใน 5 ช่องทาง รับชมการถ่ายทอดสด สพฐ. ที่ http://www.plan.obec.go.th
เข้าชม : [273]
7 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับงานลูกจ้างประจำ
-
เข้าชม : [310]
5 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน รายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2557
ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดรายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ปี 2557 โดยด่วน ซึ่งเว็บไซต์สามารถใช้ได้ตามปกติแล้ว (โดยเฉพาะอนุบาลครบกำหนด 3 มี.ค. 57) รายละเอียด อนุบาล วันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค. 57,ป.1 วันที่ 6-10 มี.ค. 57,ม.1 วันที่ 20-24 มี.ค. 57
เข้าชม : [488]
20 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน!ประกาศถอนรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ประกาศถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เข้าชม : [306]
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
เข้าชม : [242]
7 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
รายละเอียดกำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าชม : [271]
6 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ
ข้อมูลวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
เข้าชม : [521]
22 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๕๗
คำขวัญวันเด็ก 2557 ประวัติวันเด็กแห่งชาติ
เข้าชม : [658]
28 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ขอให้โรงเรียนติดตาม ตรวจสอบ รายการแข่งขัน ความเคลื่อนไหวกิจกรรมการแช่งขันทุกรายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าชม : [1076]
16 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสดุดี \" วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า \" 25 พฤศจิกายน
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ขอความร่วมมือโรงเรียน จัดประกอบพิธีถวายราชสดุดี และจัดนำลูกเสือ เนตรนารี ออกบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เข้าชม : [822]
13 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้โรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ติดต่อขอรับเสื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3
ขอให้โรงเรียนที่สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ติดต่อขอรับเสื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 ...
เข้าชม : [459]
25 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศให้ข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2556
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [570]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
เลขที่ 359 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120. โทร. 054271214

  พัฒนาและขับเคลื่อนด้วย   Admin สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3