[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : หนังสือราชการ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : แก้ไขประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ลำปาง เขต 3 ครั้งที่1/56

จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2556


 แก้ไขประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ลำปาง เขต 3 ครั้งที่1/56

               แก้ไขหน้า 2 ข้อ 4.5 ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภา  พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ  เปลียนเป็น  ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์
เข้าชม : 1946


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พริก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 / เม.ย. / 2557
      ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมประสบการณ์ จำนวน 1 รายการ 2 / เม.ย. / 2557
      โรงเรียนผาช่อวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพปีงบประมาณ 2557 20 / มี.ค. / 2557
      การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี2557 13 / มี.ค. / 2557
      ด่วน ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557 7 / มี.ค. / 2557


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
เลขที่ 359 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120. โทร. 054271214

  พัฒนาและขับเคลื่อนด้วย   Admin สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3