[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : หนังสือราชการ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประกาศ สพป.ลป 3 เรื่องรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกเจ้าชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ศุกร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต3
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

lpg3.go.th/koratsite2.05/UserFiles/File/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AF%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20(1).pdf


เข้าชม : 1187


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต3 12 / มิ.ย. / 2557
      ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 / มิ.ย. / 2557
      ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 6 / มิ.ย. / 2557
      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟ 2 รายการ 4 / มิ.ย. / 2557
      สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ม่ีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 28 / พ.ค. / 2557


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
เลขที่ 359 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120. โทร. 054271214

  พัฒนาและขับเคลื่อนด้วย   Admin สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3