[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

หนังสือราชการ : ทั้งหมด
  

8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พริก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านแม่พริก
เข้าชม : [251]
2 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมประสบการณ์ จำนวน 1 รายการ
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
เข้าชม : [60]
20 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนผาช่อวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพปีงบประมาณ 2557
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [112]
13 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี2557
-
เข้าชม : [188]
7 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557
ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คัดเลือกนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ชาย 1 หญิง 1 ส่ง สพป.ลำปาง เขต 3 วันที่ 13 มีนาคม 2557
เข้าชม : [180]
6 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อรับรางวัลประจำปี 2557
-
เข้าชม : [143]
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาราชการแทน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเจ้าพ่อพญาคำลือ,กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนปงดอน, กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองมาย,กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสา
เข้าชม : [140]
3 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาราชการแทน ในรอบ 6 เดือน( 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเหนือ วังใต้ทรายคำและร่องเคาะ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [154]
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง สพป.ลำปาง เขต3
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน ก.ค.ศ. สังกัด สพป.ลำปาง เขต3 ทั้ง 3 อำเภอ
เข้าชม : [133]
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการประจำเขตเลือกตัง สพป.ลำปาง เขต3 (อำเภอวังเหนือ)
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ (อำเภอวังเหนือ)
เข้าชม : [128]
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการประจำเขตเลือกตัง สพป.ลำปาง เขต 3 (อำเภอเมืองปาน)
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านแพะ (อำเภอเมืองปาน)
เข้าชม : [105]
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง สพป.ลำปาง เขต3 (อำเภอแจ้ห่ม)
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ. สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 หน่วยเลือกตั้ง สพป.ลำปาง เขต.3 (อำเภอแจ้ห่ม)
เข้าชม : [101]
21 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ/จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาฯ
สพป.ลำปาง เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ/จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษา ให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานดังกล่าว ในวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [116]
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน
สพป.ลำปาง เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [91]
11 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านสบฟ้า
เรื่อง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/45(ขนาด4ที่นั่งพื้นติดติน) จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2557
เข้าชม : [105]
30 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่
เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 (1ชั้น 3ห้องเรียน)
เข้าชม : [175]
30 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างก่อนสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 (1ชั้น 3ห้องเรียน)
เข้าชม : [129]
23 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ใน สพป.ลำปาง เขต3
เข้าชม : [262]
21 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์เนื่องในงานกัลยาณ๊นิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2556
เข้าชม : [198]
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3
เรื่อง ผลการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับเกียรติบัตรวันครู ประจำปี 2557
เข้าชม : [263]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
เลขที่ 359 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120. โทร. 054271214

  พัฒนาและขับเคลื่อนด้วย   Admin สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3