[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

หนังสือราชการ : ทั้งหมด
  

12 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต3
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2557
เข้าชม : [369]
10 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี พ.ศ. 2557
เข้าชม : [290]
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาจังหวัด
เข้าชม : [193]
4 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟ 2 รายการ
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [184]
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ม่ีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสำรวจข้อมูลคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าชม : [275]
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง
สพป.ลำปาง เขต 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [187]
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการดำเนินงานตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา
สพป.ลำปาง เขต 3 เชิญท่านผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : [165]
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
สพป.ลำปาง เขต 3 เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนสามัญเดิม (6 โรง) ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สมัครเข้าร่วมประกวดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : [145]
19 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะของบประมาณ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษา ส่งแบบรายงานความต้องการ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ภายใน 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ของบประมาณดังกล่าว
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [142]
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [236]
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครืองหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [231]
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมประชุมงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [135]
28 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านแม่พริก
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [378]
28 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบการจ้างเหมาศึกษาดูงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2557
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [126]
27 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภาคฤดูร้อน \\\\\\\"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต\\\\\\\"
สพฐ.แจ้งให้ เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดกิจกรราภาคฤดูร้อน \\\\\\\"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต\\\\\\\" ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
เข้าชม : [173]
23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [244]
8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พริก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านแม่พริก
เข้าชม : [542]
2 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือเสริมประสบการณ์ จำนวน 1 รายการ
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
เข้าชม : [179]
20 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนผาช่อวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพปีงบประมาณ 2557
งานประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 3
เข้าชม : [241]
13 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี2557
-
เข้าชม : [369]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
เลขที่ 359 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120. โทร. 054271214

  พัฒนาและขับเคลื่อนด้วย   Admin สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3