Category: ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

By pakpinya jomwinyan

โรงเรียนบ้านปงถ้ำร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงถ้ำ นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณหน้าถ้ำ บ้านปงถ้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563…

By pakpinya jomwinyan

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบลวังเหนือ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต : TSQP 2 บริหารโดย นายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ #gallery-1 {…

By pakpinya jomwinyan

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยาจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยาจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562             นายเสวก จัดสวย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3…