ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 13

บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบ/โปรแกรมการทดสอบและฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์แห่งแรกของไทย ในชื่อ EOL System จะจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 13 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ทุกจุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0002.pdf” download=”all” viewer=”google”]