การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของ สพป.ลำปาง เขต 3

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/01-12-263.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ครูสายงานสนับสนุนในสถานศึกษา

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ครูสายงานสนับสนุนในสถานศึกษา.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ครูสายงานสนับสนุนในสำนักงาน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ครูสายงานสนับสนุนในสำนักงาน.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ครูสายผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยม

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ครูสายผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมัธยม.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ครูสายผู้สอนปฐมวัย

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ครูสายผู้สอนปฐมวัย.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ครูสายผู้สอนประถม

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ครูสายผู้สอนประถม.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

บุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/บุคลากรทางการศึกษา-38-ค.2.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ใบสมัครศึกษานิเทศก์

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ใบสมัครศึกษานิเทศก์.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

ผู้บริหารการศึกษา

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ผู้บริหารการศึกษา.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ผู้บริหารสถานศึกษา

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/ผู้บริหารสถานศึกษา.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]