ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลในหัวข้อ “ป้องกันการรังแก = ป้องกันอาชญากรรม” (STOP BULLYING)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0001-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]