ประชาสัมพันธ์กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2563 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศง2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0005-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]