ประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา
(ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0002-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]